Regulamin

REGULAMIN 

Pokoi Gościnnych

OSIR WOŁÓW

1. Pokoje gościnne administrowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie

2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10:00 dnia następnego.

3. Gość określa okres pobytu w pokojach gościnnych, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza w recepcji do godz. 10:00 dnia w którym wypływa termin najmu pokoju. Pokoje gościnne mogą nie uwzględnić życzenia Gościa jedynie w przypadku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.

4. Pokoje gościnne zobowiązane są do:

  • zapewnienia warunków pełnego wypoczynku Gościa
  • natychmiastowej reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w pokojach.

5. Pokoje gościnne nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu.

6. Parking przy pokojach gościnnych jest niestrzeżony, wolny od opłat. Pokoje gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa hotelowego.

7. Osoby niezameldowane w pokojach gościnnych mogą przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00

8. Cisza nocna trwa od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego

9. W pokojach hotelowych obowiązuje całkowity:

  • zakaz palenia
  • zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia pokoi. (grzałki elektryczne, grzejniki, żelazka itp.)

10. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi oraz pozostawienie klucza w recepcji.

11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pokoi gościnnych, powstałe z jego winny lub z winy odwiedzających go osób.

12. Niestosowanie się gościa hotelowego do niniejszego regulaminu skutkować będzie natychmiastowym wymeldowaniem z obiektu bądź karami pieniężnymi.

Dyrektor 

OSIR WOŁÓW